Per Isaksen: Sagbruket i Korsvika

Under krigen lå det i Korsvika et sagbruk der hvor General von Hovens vei nr 12/14 i dag ligger.
Dette sagbruket brukte tyskerne til å lage div materialer til brakkebygging (bare på Strinda ble det bygget 693 brakker) Men også til å bygge sjøslepemål for øvelsesskyting med kanoner som var stasjonert på Ladehammeren bl.a. Det ene bildet viser slepemålene , og det andre viser de arbeidere som var sysselsatt med byggingen av flåtene. Disse folkene var jo kommandert til å arbeide for tyskerne. På det tredje bildet ser vi hvor de sjøsatte flåtene.flytemål_utslipp SCN_0008 SCN_00015