31

Autronica

Autronika. Fabrikk for produksjon av elektriske apparater.