36

Gartnerhaugen

Gartnerhaugen.
Bildet ble tatt 07:06:1939. Huset ble rekvirert av tyskerne i 1943.
Her bodde fam. Ramberg på 4personer.