37

Sjømenns alderhjem

Sjømannshjemmet bygd i 1928. Norske sjøfolk fyttet inn. I 1943 ble hjemmet rekvirert av tyskerne og inn flyttet tyske sambandsdamer.De ble der til krigsslutt. Da flyttet engelske RAF soldaterinn og ble boende noen år.