5

Lade Alle 22

Her bodde Fam. Bentsen, Yttereng, Størdal og Nilsen.