Kanon

Kanon

Batteri på 4stk.12,8 cm.luftværnkanoner, 3stk. var ferdigmonter på kanonhaugen Lade. Den 4 som på bildet . Bildet er fra 1947