kiosken paa lade_web

Dette er kiosken til Laura Østraat på Lade. Den var et populært møtested for ungdommene like etter krigen. Er det noen som husker når den ble revet?