korsvika_leir

Tyske brakker i Korsvika 1940-45. Her bodde en del av de som jobbet med Dora u-båtbunder.