Nobø fabrikker

Nobø fabrikker

Nobø fabrikker

Oversiktsbilde over Nobø fabrikker. Til venstre sees Foki fabrikker og Høeg gartneri.