Bankbussen

Bankbussen

Bankbussen

Bankbussen ved Olav Engelbrektsons allé (Fagerheim) i 1961. Dette var datidens filial.