Hell & Lykkes butikk på Fagerheim

Hell & Lykkes butikk på Fagerheim

Hell & Lykkes butikk på Fagerheim

Fra åpningen av Hell & Lykkes butikk på Fagerheim 1955.