Jarlsbergveien 1A og 1B

Jarlsbergveien 1A og 1B

Jarlsbergveien 1A og 1B

Jarlsbergveien 1 A og 1 B med Lade kirke i bakgrunnen, og Lade Gård i bakgrunnen.