Ladalen

Ladalen

Ladalen

Dette er den gamle kjøreveien til Lade – Ladalen.