De første husene i Gunnlaugsvei

De første husene i Gunnlaugsvei

De første husene i Gunnlaugsvei

De første husene i Gunnlaugs vei først på 1950-tallet.Det var arbeidere fra Nobø Fabrikker som var byggherrer. I bakgrunnen Sjømenns Aldershjem, som stod ferdig i 1928.