Tyske verkstedhaller

Tyske verkstedhaller

Tyske verkstedhaller

Tyske verkstedhaller hvor Ellen Lies vei i dag ligger. Området ble også kalt Ormen.