Karlsheim restaurant

Karlsheim restaurant

Karlsheim restaurant

Karlsheim Restaurant midt på bildet med det ene krutthuset til venstre. Veien som går til venstre er Sleipnes vei. Årstall 1953.