Korsvika

Korsvika

Korsvika

Korsvika først på 1950-tallet. Det nederste huset er Danielsenhuset (senere Svendsenhuset). I bakgrunnen sees noen av de første husene som ble bygd i Korsvika.