norske_arbeidere_laget_slepemaal_lade_web

Norske Arbeidere

Norske Arbeidere

Dette er de norske arbeiderne som arbeidet for tyskerne, bl. a. med å lage slepemålene.