Trygve Lingås: Er dette Ormen Lange?

lade_historielag_ormen_langeBildet viser området vest for fyrlykta på Østmarknesset. Området heter Orm-me’n.
Vi som vokste opp i Korsvika før og under krigen og hadde fjorden og fjæra og bergene som tumleplass til fisking, bading, klatring og vedberging, vi kalt faktisk hele området fra Laugsandfjæra nedenfor nåværende Petter Lies vei på Østmarknesset og helt til fyrlykta på Vestlandske for Orm-men. Vi stusset over navnet inntil et lyst hode kunne fortelle at et med eller en med var et landmerke for de som var på sjøen. (mål og med). Orm-me’n har sikkert vært navnet på området så lenge det har vært båter på fjorden.

 
Det er dristig av en legmann å sette spørsmålstegn ved det som Snorre Sturlason skriver.
Hans forklaring på navnet er at Olav Tryggvason på et tokt nordover erobret et hærskip som var så fint under seil at det lignet en drage, og derfor kalte han det Ormen. En orm på gammelnorsk var fellesbetegnelse på slanger, øgler og drager. (Sjøormen var neppe en slange).
Da han kom tilbake til Nidaros bygde han en mye større båt inne ved Ladehamrene, sannsynligvis i Korsvika, og kalte det Ormen Lange. Den første båten ble da Ormen Stutte.
Det er imidlertid nokså besnærende å tenke på at det store hærskipet ble bygget noen hundre meter fra et sa markant merke i fjellet og at det kanskje var det som inspirerte kongen til det spesielle navnet.
Jeg vet ikke hvordan våre historikere stiller seg til teorien, men jeg synes det er viktig at navnet på omradet blir tatt vare på.

Per Isaksen: Sagbruket i Korsvika

Under krigen lå det i Korsvika et sagbruk der hvor General von Hovens vei nr 12/14 i dag ligger.
Dette sagbruket brukte tyskerne til å lage div materialer til brakkebygging (bare på Strinda ble det bygget 693 brakker) Men også til å bygge sjøslepemål for øvelsesskyting med kanoner som var stasjonert på Ladehammeren bl.a. Det ene bildet viser slepemålene , og det andre viser de arbeidere som var sysselsatt med byggingen av flåtene. Disse folkene var jo kommandert til å arbeide for tyskerne. På det tredje bildet ser vi hvor de sjøsatte flåtene.flytemål_utslipp SCN_0008 SCN_00015

Du finner stoff om Lade og omegn under bøker . Vi vil legge ut mer etter hvert, også relevant informasjon om Lade i dag.lade_historielag_dot_com_lade_kirke_korsvika